INFORMACJA O UNII SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE

   Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji spółdzielczości w Polsce zlikwidowała stare struktury organizacyjne spółdzielczościw kraju oraz ograniczyła w okresie przejściowym możliwości tworzenia nowych związków spółdzielczych. Przepisy ustawy zweryfikowało wkrótce życie.Okazało się, iż brak organizacji, która integrowałaby środowisko oraz reprezentowała skutecznie interes spółdzielczości mieszkaniowej, wpłynął negatywnie na wyniki gospodarcze i społeczne, osiągane przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Zareagowali na to działacze samorządów spółdzielczych i utworzyli w 1991 roku Unię Spółdzielców Mieszkaniowych. Podstawą działania do dnia dzisiejszego jest przyjęta wówczas „Deklaracja Kazimierska”.    

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych jest organizacją pozarządową. Jest stowarzyszeniem osób prawnych wywodzących się z trzech autonomicznych środowisk: stowarzyszeń spółdzielców, spółdzielni mieszkaniowych oraz związków rewizyjnych.    

Rejestr członkowski USM obejmuje:- stowarzyszenia I fundacje działające w różnych ośrodkach i wspomagających  spółdzielnie w wielu dziedzinach;- spółdzielnie mieszkaniowe – na prawach członków zwyczajnych; - związki rewizyjne – ogólnopolskie i regionalne – zrzeszających spółdzielnie mieszkaniowe.     

Główne zasady programowe USM:- powrót do źródeł - wykorzystanie najlepszych doświadczeń zdobytych podczas liczącej ponad 100 lat obecności w Polsce spółdzielni mieszkaniowych w życiu gospodarczym i społecznym Polski.- USM nie akceptuje postaw roszczeniowych - co nie znaczy, że popiera decyzje nadmiernie obciążające budżety rodzinne spółdzielców. Uważa za niezbędne zastosowanie skutecznych metod interwencjonizmu państwowego w celu złagodzenia negatywnych skutków przyspieszonego trybu wprowadzania zasad rynkowych do gospodarki mieszkaniowej;- neutralność polityczna - samorząd spółdzielczy nie może być areną działalności   i rywalizacji i rywalizacji ugrupowań politycznych; o przydatności poszczególnych osób we władzach stowarzyszeń oraz spółdzielni i związków powinna decydować wiedza fachowa i umiejętność skutecznego działania; USM zabiega o współpracę ze wszystkimi siłami gospodarczymi i politycznymi, które sprzyjają rozwojowi mieszkalnictwa, lecz nie uzależnia się od nich.    Unia Spółdzielców Mieszkaniowych zapewnia zrzeszonym w niej związkom rewizyjnym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz stowarzyszeniom spółdzielców pomoc w ich działalności statutowej. Przedstawia w imieniu członków Unii opinie, postulaty i wnioski organom administracji państwowej, spółdzielczej i samorządowej dotyczące problematyki gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej. Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące spółdzielczości – w szczególności, te które dotyczą spółdzielczości mieszkaniowej. A także innych regulacji prawnych z zakresu statutowej działalności członków stowarzyszenia.           

Władze USM stanowią Rada, Komisja Rewizyjna, Zarząd oraz stale funkcjonujące Biuro Unii.    

Wstąpienie do Unii spółdzielni mieszkaniowej, związku rewizyjnego, stowarzyszenia nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) - wystarczy decyzja Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu danej organizacji.