Rada Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
 
Jacek Tomasiak – Przewodniczący Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
Andrzej Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady – Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Danuta Hetmanek – Sekretarz Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi
Grzegorz Abramek – członek Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Puławach
Katarzyna Ciesielska – członek Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim
Maciej Danko – członek Rady – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie
Andrzej Jakubek – członek Rady – Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowie Wielkopolskim
Bernard Kipigroch – członek Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie
Krystyna Krzekotowska – członek Rady – Fundacja Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa
Maria Niedzielska – członek Rady – Stowarzyszenie Przyjaciół DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH
Zbigniew Olejniczak – członek Rady – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Jerzy Pyza – członek Rady – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Basztowa” w Chojnie
Krzysztof Sobolewski – członek Rady – Krakowskie Porozumienie Mieszkańców
Jan Sułowski – członek Rady – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
Zdzisław Wójtowicz – członek Rady – Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych
 
Zarząd Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
 
Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie 
Andrzej Nowakowski – Wiceprezes Zarządu – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kutnie
Janusz Walczak – Wiceprezes Zarządu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie
Adam Janczewski – Wiceprezes Zarządu
 
Komisja Rewizyjna
 
Alfred Broniec – Przewodniczący – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie
Grzegorz Kolasa – członek – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
Beata Teodorczyk – członek – Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa