Prasa spółdzielcza zawsze odgrywała ważną rolę informacyjną i edukacyjną. Szczególnie w okresie międzywojennym była traktowana nie tylko jako ważny instrument kształtowania opinii,ale również jako istotny czynnik oświatowy, podnoszący świadomość intelektualną i społeczno-moralną oraz kształtujący umiejętności teoretyczne i praktyczne członków spółdzielni.

W okresie powojennym ta rola zeszła na plan dalszy, chyba że za takowy uznamy teksty ideologiczne. Spółdzielczość odeszła od swych zasad poddając się etatyzacji, centralizacji i zbiurokratyzowaniu, które skutecznie wpłynęły na wypaczenie ruchu spółdzielczego. Spowodowało to, że spółdzielczość postrzegano, i niestety jeszcze często postrzega się jako relikt minionej epoki. Tym bardziej istotna jest rola prasy spółdzielczej, zwłaszcza tej drobnej, niskonakładowej wydawanej przez poszczególne spółdzielnie – w tym szczególnie przez spółdzielnie mieszkaniowe – na zmianę tego wizerunku.

Część tych gazet spełnia nie tylko ważną rolę informatora osiedlowego i spółdzielczego, ale też informatora miejskiego.– Szczególnie w tych ośrodkach gdzie struktura spółdzielni obejmuje i przenika znaczne obszary aglomeracji. Oczywiście w chwili obecnej tradycyjna prasa wypierana jest przez skutecznie przez Internet - niemniej nadal jeszcze funkcjonuje. I coraz częściej – w formie elektronicznej dociera do mieszkańców.

Dzięki tej zakładce możecie Państwo zajrzeć do niektórych gazet spółdzielni mieszkaniowych, zobaczyć czym żyją i jakie mają problemy. To o czym piszą może być inspiracją do naszych działań czy choćby spojrzeniem na doświadczenia innych.

Przyjemnej lektury

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze"
w Olsztynie
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRAGA"
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa Perspektywa
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Oskard
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Komuny Paryskiej w Gdyni
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni
 
Gazeta Wrocławskich Spółdzielni Mieszkaniowych
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Gazety Południowej
 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Typography
Pobierz wydanie
 
Zobacz inne numery
 
Strona Spółdzielni